Header Ads

ad

Гишүүд


МНСК нь гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм. Монголын томоохон номын сангууд МНСК гишүүн болсон байдаг.

МАНАЙ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД 2019 ОН
 1. УИХ-ЫН НОМЫН САН
 2. УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН НОМЫН САН
 3. МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН
 4. СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
 5. АЧ АНАГААХ УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН
 6. ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН 
 7. ХААИС-ИЙН НОМЫН САН
 8. ИХ ЗАСАГ ОУ-ЫН ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН
 9. ОЛОН УЛСЫН УЛААНБААТАРЫН ИХ СУРГУУЛЬ
 10. MIU-ИЙН НОМЫН САН
 11. ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН
 12. ҮНДСЭНИЙ БАТЛАХ ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН
 13. ХОВД ИХ СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН
 14. ЭТҮГЭН ИС-ИЙН НОМЫН САН
 15. ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ
МАНАЙ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГУУД
 1. Үндэсний номын сан
 2. Улаанбаатар Хотын төв номын сан
 3. Хүүхдийн төв номын сан
 4. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль
 5. Шинжлэх ухааны их сургуулийн номын сан
 6. Монгол улсын их сургуулийн номын сан
 7. Улаанбаатар их сургуулийн номын сан
 8. Монгол-Герман хамтарсан ашигт малтмалын их сургуулийн номын сан
 9. Санхүү эдийн засгийн их сургууль
 10. Техник технологийн дээд сурууль
 11. Батлан хамгаалахын их сургууль
 12. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 13. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 14. Сүхбаатар аймгийн номын сан