Header Ads

ad

Түүхэн товчоо

Он
Онцлог
2008
Монголын номын сангуудын консорциум байгуулагдав.
2012
Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчилсэн.
2014
Library Update номын санчдын улсын зөвлөгөөн анх удаагаа зохион байгууллаа.
Номын сангийн хууль боловсруулах ажлын хэсэгт МНСК гүйцэтгэх захирал ажиллав.
2015
2015 онд хийсэн онцлог зүйл. Номын санчдын нэгдсэн шинэ жилийн арга хэмжээ
2016
Оны онцлох 10 үйл ажиллагаа шалгаруулах ажил эхлүүлэв
2017
Library Update арга хэмжээ олон улсын шинжтэй болж өрөгөжив.
Солонгосын тусгай номын сангийн холбоотой хамтын ажиллагаа эхлүүлэв

2018
Номын санчдын төлөөллийг АНУ-д туршлага судлуулах ажил зохион байгуулав.
No comments