Header Ads

ad

Ажлын алба

МНСК ажлын албад:
  1. Сургалт судалгааны алба
  2. Зохион байгуулалтын алба
  3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны алба

Гүйцэтгэх захиралЧ. Мөнх-Эрдэнэ
99041577Стратеги, зохион байгуулалтын алба


Ж.Баатарсүрэн
88901644
Сургалт, судалгааны алба

Т.Хайдав
99722484