Header Ads

ad

Зохион байгуулсан сургалтууд

МНСК-н нэг чиглэл бол номын санчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх сургалтууд зохион байгуулах юм.
2014 оноос дотоодын номын сангуудад чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлж эхэлсэнээр олон тооны уулзалт, сургалтыг танхимаар болон онлайнаар зохион байгуулсан байдаг. Тухайлбал:

 


Номзүйн ажилд програм/Zotero, Koha/ ашиглах нь


Цахим мэдээллийн сангуудын хэрэгцээ, түүнийг ашиглах боломжууд


Уншигчдын судалгаа боловсруулах хялбар аргууд 

БНСУ-д соёлын хөтөлбөрт Номын сан судлалаар суралцах боломж

Хамтдаа хөгжье: уулзалт лекц

Соёл урлагийн ажилтны улсын 2-р чуулган

About Library management and reference service

Гишүүдийн удирдлагуудын уулзалтКаталогч, номзүйчдийн уулзалт


No comments