Header Ads

ad

Номын сангийн ажилд Гүүглийн боломжуудыг ашиглах нь сэдэвт сургалт

2018 оны 5 сарын 29-нд "Номын сангийн ажилд Гүүглийн боломжуудыг ашиглах нь" сургалт зохион байгуулна.
Сургалтаар дараах сэдвүүдийг онол, дадлагын хамт зааж мэдлэг, чадвар олгоно.
.

No comments