Header Ads

ad

Library Update гэж юу вэ?

Монголын номын сангуудын консорцуимаас жил бүр гишүүд, дэмжигчдийн зөвлөгөөн хийдэг.
Энэхүү арга хэмжээний нэр юм.

LIBRARY UPDATE


 https://photos.app.goo.gl/Fwscyinq9trHepqn6