Header Ads

ad

Монголын номын сангуудын консорциумын танилцуулга Mongolian Library Consuntium

Монголын номын сангуудын консорциумын танилцуулга Mongolian Library Consuntium
Тус Консорциум нь 2008 онд байгууллагдсан. Гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм.No comments