Header Ads

ad

"Шинжлэх ухааны мэдээллийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх" лекцэнд боллоо

БСШУСЯ-аас зохион байгуулж буй Монголын Номын сангийн концерциумын урилгаар ирсэн сургагч багш #natureresearch Academies, Dr Jeffrey Robens-ийн "Шинжлэх ухааны мэдээллийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх" лекцэнд улаанбаатар хотод зохион байгуулагдлаа.
Сургалтын агуулга: Эхний 2 өдөр: 2019.06.04-05 “Nature Research Academies Author Training” 
Өнөөдрийн сэдэв: 2019.06.04-05 “Science Communication Training” 

Манай эрдэм шинжилгээний байгууллага, төрийн болон их сургуулийн ЭША, судлаач, эрдэмтдийн 200-аад төлөөлөгчид онол, практик, ур чадвар олгох 3 өдрийн сургалтаас мэдлэг, мэдээлэлтэй боллоо.
Зохион байгуулагч: #БСШУСЯ-ны ШУТБГ, #МНСК-ын хамт олондоо баярлалаа.

No comments