Header Ads

ad

БНСУ-ын Шинэчлэлийн хүрээлэнгийн судалгааны багтай уулзалт зохион байгууллаа

Монголын номын сангуудын консорциум, БНСУ-ын Хөгжил шинэчлэлийн хүрээлэн /Re-shaping Development institute/-гийн судалгааны багтай 2019 оны 08-р сарын 23-ны өдөр уулзалт зохион байгууллаа. Тус багийн гишүүд  Joen, Young-Hoon, Taejoo Lee, Heeyeon Kim, Jihye Lee нар тус бүр хариуцсан чиглэлээр мэргэшсэн судлаачид байв.Уулзалтын хүрээнд Монголын нийтийн номын номын сангуудын өнөөгийн байдал, номын сангуудын хамтын ажиллагаа, хүний нөөц, сургалт цаашдын хамтын ажиллагааны талаар ярилцсан юм.

БНСУ-ын Хөгжил шинэчлэлийн хүрээлэнгийн судалгааны баг Монгол улсад хэрэгжүүлэх шаардлагатай төслийг судалгааг хий байгаа бөгөөд 2020, 2021 онд Нийтийн номын сангуудыг шинэчлэх төслийг хэрэгжүүлэх юм.

No comments