Header Ads

ad

11 дүгээр сарын сургалтыг орон нутагт зохион байгууллаа

Монголын Номын Сангуудын Консорциумаас сар болгон хийдэг сургалтаа энэ удаад Дорноговь аймагт хийлээ.  Сургалтыг "Номын сангийн хөгжлийн хандлага, хамтын ажиллагаа" сэдвээр 2019 оны 11-р сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад Дорноговь аймгийн төв номын сан, сумын номын сан, ЕБС-ийн номын санчид нийт 40 гаруй хүн хамрагдлаа.


No comments